innovate with the cloud
DE STARTDE IMPLEMENTATIEDE VERANDERINGHET PRODUCT

de start

WAB - goed geregeld!
zo doe je dat voor oproepmedewerkers

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) brengt nieuwe maatregelen voor onder andere oproepkrachten. Zo ben je als werkgever 12 maanden verplicht om een aanbod te doen voor een vaste arbeidsverhouding. Daarnaast dien je bij te houden of dit aanbod wordt geaccepteerd of niet, eventueel met een officieel getekend document ter bevestiging. Natuurlijk volgt er een wijziging in de arbeidsverhouding en de daarbij behorende salarisstructuur bij de accceptatie van het aanbod. Wanneer je dit met enkel SuccessFactors wil doen, is het proces en de dataverwerking verre van ideaal.

Hoe stel je de desbetreffende personen vooraf op de hoogte van de implicaties van de WAB? Hoe zorg je dat deze administratie decentraal en digitaal gevoerd kan worden? Hoe richt je dit in wanneer je organisatie flink wat oproepkrachten heeft? Hoe zorg je ervoor dat er niet per aanbod 3 brieven verstuurd hoeven te worden inclusief instructies en hoe je voor kom je een flinke ladekast vol met papierwerk? Dat hebben we goed verzorgd.

In het kort

3000 pers. verwerkt

4 systemen

1 process

De producten

Document Manager Data Manager

De implementatie

Zo is het WAB proces ingericht

In samenwerking met de huidige klanten hebben we onze producten gebruikt om de WAB administratie zo eenvoudig mogelijk te maken en tijdig oproepmederwerkers te informeren alvorens een aanbod te doen. Wel zo prettig.

Dit proces bestaat uit 3 stappen:

Stap 1
Informatieverschaffing

Voordat je, als oproepmedewerker, plotseling een aanbod voor je neus geschoven krijgt is het prettig om eerst geinformeerd te worden over de procedure. Wat is je rol in dat proces en wat betekent het voor je. Hiervoor genereren we voor alle personen een gepersonaliseerde informatiebrief met de Document Manager. Deze brief wordt vervolgens met een gepersonaliseerde email onder de aandacht gebracht.

Stap 2
Aanbod contract + verwerking keuze medewerker


Wanneer de desbetreffende medewerkers de informatie hebben, kan een HR medewerker middels onze Data Manager vereenvoudigd een database wijziging instellen die afhankelijk is van de goedkeuring van de oproepkracht. Deze vereenvoudiging is mogelijk door configuratie die werkt op basis van beschikbare data in SuccessFactors. Zodra er een keuze wordt gemaakt in de acceptatie van het aanbod (Ja/Nee), kan er een officiele bevestiging verstuurd worden. Het wordt per mail verstuurd en kan dan ondertekend en opgeslagen worden met de Document Manager.

Stap 3 (optioneel)
Contract en salarisstructuur aanpassen


Geef hier door welke personen welke salarisstructuur krijgen. Middels de Data Manager kan de HR medewerker, wederom vereenvoudigd, de wijzigingen doorgeven aan SuccessFactors.

de verandering

Mooie resultaten.

Met deze oplossing bereikt je organisatie een aantal resultaten.

WAB administratie
Ten eerste is je administratiepakket goed ingericht om de vereiste WAB administratie bij te houden voor oproepkrachten.

Prettig proces voor de oproepmedewerker
Daarnaast levert de inpassing van de Document Manager en de Data Manager een prettig proces op dat herhaaldelijk inzetbaar is voor personen die in aanmerking komen voor een vastere aanstelling. Eerst informeren en daarna pas om een goedkeuring vragen. Dit geeft de nodige tijd kennis te maken met het onderwerp en op een prettig tempo de keuze te kunnen maken.

Werkvermindering
Wanneer je dit proces de berichtgeving, status bijhouden, keuzeverwerking en dataverwerking handmatig doet (al dan niet in SuccessFactors), loopt de tijdsbesteding al gauw op. Dit voorkom je door de bovenstaande digitale systemen in te richten.

Voorkom data vervuiling
Wanneer je bovenstaande met enkel SuccessFactors wil administreren, is het helaas zo dat je de werkverhouding moet aanpassen voordat dit is geaccepteerd. Dit levert het risico op dat, wanneer een persoon het aanbod niet accepteert, je handmatig de data moet corrigeren en er misschien al andere processen van start zijn gegaan vanwege de wijziging.

Bijkomende voordelen

Lage foutmarge
De Data Manager is er specifiek voor gebouwd om foutmarges in data, imports, exports en migraties te voorkomen. Dit product wordt hier ook gebruikt om de import van personen te vereenvoudigen. De data wordt o.b.v. de configuratie verrijkt en doorgevoerd in je administratieve pakket SuccessFactors.

Decentraal administratie voeren
De Data Manager heeft het effect dat meer personen, het recht hebben om de stappen te initiëren met een upload vanwege de lagere foutmarge. Dit
betekend dat meer HR medewerkers 24/7 toegang hebben tot de digitale tool.

De productEN

Document Manager

Met de Document Manager kun je massaal documenten genereren, personaliseren, bewaren, integreren, ondertekenen en opslaan. Het werkt samen met SuccessFactors, digital signature providers, Microsoft Word en Excel.

Schematisch overzicht Document Manager

Data manager

De Data Manager levert een veilige manier van data beheren: zo min mogelijk manuele data, goede validatie, rapportage en autorisatie. Het werkt samen met SuccessFactors & Microsoft Excel.

arrow-down Neem contact op

Schematisch overzicht Data Manager